Thông Báo Cộng Đồng: Chung Ngọc, Tân Tổng Giám Đốc của Hội Phụ Nữ Việt Úc

Ban Quản Trị Hội Phụ Nữ Việt Úc vui mừng thông báo đã tuyển chọn cô Chung Ngọc (Nicky) vào vị trí Tổng Giám Đốc, thay thế bà Huỳnh Bích Cẩm đã nghỉ hưu sau 18 năm phục vụ.