THÔNG BÁO: Cảnh Sát VIC Đối Xử Bất Công Với Người Úc Gốc Việt, Thu Lấy Cờ Vàng trong Trận Úc và VN tại SVĐ AAMI.

Ngày 27 tháng 1 năm 2022, trận túc cầu vòng loại World Cup giữa Úc và Việt nam đã diễn ra tại sân vận động AAMI Park.