Thêm nhiều quốc gia từ bỏ vắc-xin COVID của TQ, báo hiệu sự thất bại của chiến lược ‘ngoại giao vắc-xin’

Nhiều quốc gia Á Châu đang từ bỏ các vắc-xin Trung Quốc và một quốc đảo Thái Bình Dương đã trì hoãn việc chấp thuận các vắc-xin này.