‘Tất cả người châu Á đều giống nhau’: DB Tự Do Fiona Martin nhầm lẫn Sally Sitou là Tú Lê

Một Dân biểu Đảng Tự do đã bị nhầm lẫn giữa hai chính trị gốc Á-Úc trong một cuộc phỏng vấn nảy lửa trước cuộc Bầu cử Liên bang.