‘NHƯ VỤ NỔ’: 2 Trận động đất xảy ra ở Victoria qua đêm

Cư dân trong khu vực nông thôn của Victoria cho biết họ đã nghe thấy những gì mà họ nghĩ là “một vụ nổ” sau khi 2 trận động đất nhỏ xảy ra trong đêm.