Mỹ chia sẻ thông tin khinh khí cầu TQ cho 40 quốc gia

Hoa Kỳ vừa tổ chức các cuộc họp ở Washington và Bắc Kinh với các nhà ngoại giao nước ngoài từ 40 quốc gia về vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào cuối tháng 1