MC Nguyễn Ngọc Ngạn: ‘Vì sao tôi không muốn về lại Việt Nam?’

Theo như một chia sẻ về những dự định trong tương lai của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, sau khi nghỉ hẳn việc làm người dẫn chương trình tại Trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris By Night.