MC Nguyễn Ngọc Ngạn thông báo giã từ sân khấu

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã thông báo giã từ sân khấu. Nhưng những gì ông đã làm cho công chúng thì vẫn còn đó, không thể quên được. Dưới đây là thông tin từ TT Thúy Nga.