MC Nguyễn Ngọc Ngạn chính thức chia tay Thúy Nga Paris By Night

Paris By Night 133 – Nguyễn Ngọc Ngạn – The Farewell là chương trình Paris By Night thứ 143 (tính cả các chương trình số đặc biệt) do trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành.