Luật sư di trú giả đã lừa gần $80,000 từ các khách hàng dễ bị tổn thương

Trong vai một luật sư di trú, một phụ nữ từ Victoria đã lừa gần $80,000 từ những nạn nhân dễ tin tưởng, những người hy vọng rằng cô có thể giúp họ có được visa Úc.