Lãnh đạo Lao động Albanese dương tính COVID-19

Lãnh đạo Lao động Anthony Albanese vẫn cảm thấy rất khỏe và cách ly tại nhà trong tuần.