Kết quả NAPLAN 2022: Cách kiểm tra hiệu suất của trường con bạn học

Các trường có thành tích hàng đầu ở Úc đã được tiết lộ với việc công bố kết quả NAPLAN mới nhất.