Hướng dẫn xét nghiệm nhanh COVID tại nhà

Nhiều người Úc hiện đã trải nghiệm mức độ “xâm lấn” của xét nghiệm PCR (Polymerase Chase Reaction) khi “cây đũa” ứng dụng tiến sâu vào lỗ mũi của bạn để thu thập mẫu để xét nghiệm COVID-19.