HƯỚNG DẪN RAT: Cách khai báo kết quả dương tính từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở Victoria

Nếu bạn có kết quả dương tính trên xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT), bạn là một trường hợp.