Điện ảnh Hong Kong dưới lưỡi dao kiểm duyệt của Trung Quốc

Chính quyền đặc khu Hong Kong sẽ ngăn chặn việc phát hành các bộ phim mà họ cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đưa lãnh thổ này theo sát luật lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc.