Deer Park: Ông gốc Việt lừa đảo gần $300,000 qua bán chó con và giả dạng ATO

Một người đàn ông từ Deer Park đã bị buộc tội sau khi hơn 100 nạn nhân bị lường gạt gần $300,000 trong các chiêu lừa đảo.