DB Đài Lê lo ngại: 10 Triệu người Úc chuẩn bị cho đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử

Những người có thu nhập dưới $126,000 sẽ phải đối mặt với một trong những đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử khi khoản bù đắp được giới thiệu dưới thời Chính phủ Liên đảng hết hạn.