DANH SÁCH: Cách nào để tiêm vắc-xin Covid-19 tại tiệm thuốc tây

Một sự thúc đẩy lớn đối với việc triển khai vắc-xin Covid-19 của Úc đang được tiến hành khi các tiệm thuốc tây trên toàn quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Hãy tìm hiểu làm thế nào để bạn được tiêm chủng tại tiệm thuốc tây.