Công ty PWC đã chuyển giao hồ sơ về việc thực hiện Dự án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng cho BCH-CĐNVTD-VIC

Như đã thông báo với quý đồng hương vào tuần trước, Thứ Hai vừa qua Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Tiểu Bang Victoria đã nhận được hồ sơ bao gồm văn kiện, kế hoạch, phác thảo và điện thư trao đổi, v.v…