10/9: ‘Không dữ liệu’ để đưa đến Ngày Tự Do ở VIC khi tiểu bang ghi nhận 334 trường hợp mới

Cuộc phong tỏa lần thứ sáu của Melbourne vẫn không có chiến lược rút lui rõ ràng, với việc Chỉ huy trưởng về Xét nghiệm của tiểu bang tiết lộ rằng ông “không có dữ liệu” về thời điểm mà phần lớn các hạn chế sẽ giảm bớt.

Đọc Thêm

7/9: Thủ hiến Andrews chỉ trích phân bổ vắc-xin không công bằng’ khi 246 trường hợp mới ghi nhận tại VIC

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đã kêu gọi việc phân bổ vắc-xin cho NSW là “hoàn toàn không công bằng” sau khi Victoria ghi nhận 246 trường hợp nhiễm Coronavirus mới tại địa phương trong ngày thứ hai liên tiếp.

Đọc Thêm