Cảnh báo khẩn: Trường hợp nhiễm khuẩn listeria gia tăng ở NSW

Sự gia tăng số ca nhiễm khuẩn listeriosis ở tiểu bang New South Wales đã khiến Bộ Y tế NSW phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp.