BRI đã chết khi Thủ hiến Andrews đến thăm Trung Quốc

Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews sẽ gặp các viên chức Trung Quốc để thảo luận về việc đưa sinh viên đại học trở lại Victoria, nhưng khẳng định rằng ông sẽ không khôi phục kế hoạch cho một thỏa thuận BRI gây tranh cãi.