HÌNH ẢNH & VIDEO: Biểu tình chống đối mở thêm phòng chích an toàn ở Footscray

Tuần vừa qua, Dân biểu Fiona Patten (Đảng Reason) đã kêu gọi chính phủ mở thêm phòng chích an toàn tại nhiều khu vực ở Victoria.