BÁO ĐỘNG: Listeria bùng phát ở 4 tiểu bang

Một bệnh viện lớn ở Queensland đã bị ảnh hưởng bởi vụ dịch.