Họp khoáng đại tường trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động của Ban Chấp Hành trong thời gian tới.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin trân trọng kính mời quý vị vui lòng bỏ chút thời gian tham dự họp cùng Ban Chấp Hành, để chúng tôi có dịp trình bày những sinh hoạt đã qua và những dự án quan trọng cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

Đọc Thêm