Nói chuyện như thế nào với con cái về vắc-xin COVID-19

Sự an toàn của người dân Úc luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Úc. Vì lý do này, các quyết định liên quan đến vắc-xin COVID-19 đã và đang tiếp tục dựa trên lời khuyên y tế chuyên nghiệp của các chuyên gia về chủng ngừa của Úc, Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI).

Đọc Thêm

Cập nhật mới nhất về triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19

Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Úc nay được mở rộng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bởi vì Chính phủ Úc đã chấp nhận kiến nghị của các chuyên gia về chủng ngừa của Úc trong Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Úc về Tiêm chủng (Australian Technical Advisory Group on Immunisation – ATAGI).

Đọc Thêm