5 Dấu hiệu chính của người nhiễm biến thể Delta

Các biểu hiện bệnh của người mắc Covid-19 trong giai đoạn này dễ bị nhầm với bệnh cảm cúm.