17/10: Phong tỏa kết thúc Thứ Năm, nhiều hạn chế được giảm bớt so với kế hoạch ban đầu; 1,838 Trường hợp mới

Lệnh phong tỏa của tiểu bang Victoria sẽ kết thúc vào Thứ Năm tuần này, khi nhiều hạn chế được giảm bớt so với kế hoạch ban đầu.