15/7: NSW 65 ca nhiễm mới; VIC Ổ dịch tăng lên 16

Sơ lược về những tin quan trọng của ngày hôm nay Thứ Năm 15/7.